Prof. Herbert Zeman

Vergangene Veranstaltungen mit Prof. Herbert Zeman

22. Juni 1981
· 10:00 Uhr
10:00 Uhr
Meisterkurs
Landwirtschaftsschule
21. Juni 1981
· 15:00 Uhr
15:00 Uhr
Meisterkurs
Landwirtschaftsschule
21. Juni 1981
· 11:00 Uhr
11:00 Uhr
Einführungsvortrag
Rittersaal
21. Juni 1981
· 10:00 Uhr
10:00 Uhr
Meisterkurs
Landwirtschaftsschule
20. Juni 1981
· 15:00 Uhr
15:00 Uhr
Meisterkurs
Landwirtschaftsschule
20. Juni 1981
· 10:00 Uhr
10:00 Uhr
Meisterkurs
Landwirtschaftsschule
19. Juni 1981
· 15:00 Uhr
15:00 Uhr
Meisterkurs
Landwirtschaftsschule
19. Juni 1981
· 10:00 Uhr
10:00 Uhr
Meisterkurs
Landwirtschaftsschule
18. Juni 1981
· 15:00 Uhr
15:00 Uhr
Meisterkurs
Landwirtschaftsschule
18. Juni 1981
· 10:00 Uhr
10:00 Uhr
Meisterkurs
Landwirtschaftsschule
17. Juni 1981
· 15:00 Uhr
15:00 Uhr
Meisterkurs
Landwirtschaftsschule
17. Juni 1981
· 10:00 Uhr
10:00 Uhr
Meisterkurs
Landwirtschaftsschule
16. Juni 1981
· 15:00 Uhr
15:00 Uhr
Meisterkurs
Landwirtschaftsschule
16. Juni 1981
· 10:00 Uhr
10:00 Uhr
Meisterkurs
Rittersaal im Palast
14. Juni 1980
· 10:00 Uhr
10:00 Uhr
Vortrag
Rittersaal im Palast
»The most appealing chamber music festival in Europe.«

Financial Times