28
April 2013
Sonntag · 16:00 Uhr

Benjamin Appl Bariton
Graham Johnson Klavier

Liederabend

Benjamin Appl Bariton
Graham Johnson Klavier

FRANZ SCHUBERT (1797–1828)

 

Am Bach im Frühlinge (Schober), D 361

Der Wanderer an den Mond (Seidl), D 870

Im Freien (Seidl), D 880

Geheimes (Goethe), D 719

Wandrers Nachtlied II (Goethe), D 768

An den Mond (Goethe), D 259

 

Das Lied im Grünen (Reil), D 917

Fischerweise (Schlechta), D 881

Verklärung (Pope), D 59

An den Tod (Schubart), D 518

Der Zwerg (M. v. Collin), D 771

 

– Pause –

 

An die Leier (Bruchmann), D 737

Gruppe aus dem Tartarus (Schiller), D 583

Strophe aus »Die Götter Griechenlands« (Schiller), D 677

Memnon (Mayrhofer), D 541

 

Alinde (Rochlitz), D 904

Der Kampf (Schiller), D 594

Prometheus (Goethe), D 674

Die Gebüsche (Schlegel), D 646

Nachtstück (Mayrhofer), D 672

Im Abendrot (Lappe), D 799

 

Zugaben:

Wiedersehn (A. v. Schlegel), D 855

Die Taubenpost (Seidl), D 965 A

Mitwirkende

Bariton
Klavier
»Un festival différent, à découvrir. Pour Schubert, et l‘àtmosphère.«

La Libre Belgique, Belgien