20
Juni 2004
Sonntag · 11:00 Uhr

Camerata Salzburg
Heinrich Schiff Leitung und Violoncello

Hotel Post
Bezau
Orchesterkonzert

Camerata Salzburg
Heinrich Schiff Leitung und Violoncello

JOSEPH HAYDN (1732–1809)

Cellokonzert D-Dur, Hob VIIb:2

 

FRANZ SCHUBERT (1797–1828)

Italienische Ouvertüre C-Dur, D 591

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)

Symphonie Nr. 5 c-Moll, op. 67

Mitwirkende

Leitung und Violoncello
»Schwarzenberg vibra musicalment. És aquell indret en què la música és present de manera integral a través de totes les formes de música de cambra.«

Sonograma Magazine, Spanien