25
August 2001
Samstag · 20:00 Uhr

Christoph Genz Tenor
Wolfram Rieger Klavier

Liederabend

Christoph Genz Tenor
Wolfram Rieger Klavier

FRANZ SCHUBERT (1797–1828)

 

Im Haine (Bruchmann), D 738

Die Forelle (Schubart), D 550

Auf dem Wasser zu singen (Stolberg), D 774

An Silvia (Shakespeare), D 891

 

Lieder nach Gedichten von Johann Gabriel Seidl

Der Wanderer an den Mond, D 870

Das Zügenglöcklein, D 871

Am Fenster, D 878

Wiegenlied, D 867

Bei dir allein, D 866/2

 

– Pause –

 

Über Wildemann (Schulze), D 884

Todesmusik (Schober), D 758

Die Erscheinung (Kosegarten), D 229

Die Mutter Erde (Stolberg), D 788

 

Lieder nach Gedichten von Johann Wolfgang von Goethe

Erlkönig, D 328

Erster Verlust, D 226

Jägers Abendlied, D 368

Willkommen und Abschied, D 767

 

Zugaben:

Der Musensohn (Goethe), D 764

An den Mond (Goethe), D 259

Die Taubenpost (Seidl), D 965 A

Künstler

»You will mingle on the terrace, overlooking fields with your fellow concert-goers. Your mood is mellow as two horn players summon you to your seats. And then the world-class music begins.«

www.alanrusbridger.com