03
Mai 1997
Samstag · 16:00 Uhr

Michael Schade Tenor
Barbara Moser Klavier

Rittersaal
Schloß Achberg
Liederabend

Michael Schade Tenor
Barbara Moser Klavier

FRANZ SCHUBERT (1797–1828)

 

Nähe des Geliebten (Goethe), D 162

Trost. An Elisa (Matthisson), D 97

Adelaide (Matthisson), D 95

 

Laura am Klavier (Schiller), D 388

An den Frühling (Schiller), D 587

 

Das Geheimnis (Schiller), D 793

Der Blumenbrief (Schreiber), D 622

Ganymed (Goethe), D 544

 

– Pause –

 

Drang in die Ferne (Leitner), D 770

Täglich zu singen (Claudius), D 533

Erinnerung (Matthisson), D 101

Schwestergruß (Bruchmann), D 762

 

Lied der Liebe (Matthisson), D 109

An eine Quelle (Claudius), D 530

Der Jüngling an der Quelle (Salis-Seewis), D 300

Zufriedenheit (Claudius), D 501

Ständchen (Shakespeare), D 889

Mitwirkende

»Schwarzenberg vibra musicalment. És aquell indret en què la música és present de manera integral a través de totes les formes de música de cambra.«

Sonograma Magazine, Spanien