16
Juni 1980
Montag · 20:00 Uhr

Robert Holl Baßbariton
Konrad Richter Klavier

Rittersaal im Palast
Hohenems
Liederabend

Robert Holl Baßbariton
Konrad Richter Klavier

FRANZ SCHUBERT (1797–1828)

Hymne I (Novalis), D 659

Nachthymne (Novalis), D 687

 

Die Nacht (Ossian), D 534

Ossians Lied nach dem Falle Nathos' (Ossian), D 278

Der Tod Oskars (Ossian), D 375

 

– Pause –

 

Pilgerweise (Schober), D 789

Todesmusik (Schober), D 758

Im Freien (Seidl), D 880

An den Mond in einer Herbstnacht (Schreiber), D 614

 

Fragment aus dem Aeschylus (Mayrhofer), D 450

Nachtstück (Mayrhofer), D 672

Der zürnenden Diana (Mayrhofer), D 707

Mitwirkende

Baßbariton
Klavier
»Der einzige Kult, der bei der Schubertiade mit Bedacht betrieben wird, ist der Kult der höchsten musikalischen Qualität.«

Südwest Presse, Deutschland