15
Juni 2013
Samstag · 20:00 Uhr

Werner Güra Tenor
Christoph Berner Klavier

Liederabend

Werner Güra Tenor
Christoph Berner Klavier

FRANZ SCHUBERT (1797–1828)

 

Heidenröslein (Goethe), D 257

Schlaflied (Mayrhofer), D 527

Wiegenlied (Seidl), D 867

Geheimes (Goethe), D 719

Ganymed (Goethe), D 544

 

Der Fischer (Goethe), D 225

Daß sie hier gewesen (Rückert), D 775

Bei dir allein (Seidl), D 866/2

Der Schiffer (Mayrhofer), D 536 

Willkommen und Abschied (Goethe), D 767

 

– Pause –

 

Der Wanderer (Lübeck), D 493

Im Walde (Schulze), D 834

Wandrers Nachtlied I (Goethe), D 224

Der Einsame (Lappe), D 800

 

Der Winterabend (Leitner), D 938

Herbst (Rellstab), D 945

Romanze aus »Rosamunde« (Chézy), D 797/3b

Nachtstück (Mayrhofer), D 672

 

Zugaben:

Wandrers Nachtlied II (Goethe), D 768

An den Mond (Goethe), D 259

Mitwirkende

»Schwarzenberg vibra musicalment. És indubtable que, pel seu capital musical, Schwarzenberg i Hoenems, els dos espais on se celebra anualment la Schubertiade, són ciutats musicals.«

Sonograma Magazine, Spanien