Ernst Weissensteiner

Double bass

Past events with Ernst Weissensteiner

Sun, 10. September 2000
· 11:00 am
11:00 am
Chamber concert
»Schwarzenberg vibra musicalment. És indubtable que, pel seu capital musical, Schwarzenberg i Hoenems, els dos espais on se celebra anualment la Schubertiade, són ciutats musicals.«

Sonograma Magazine, Spain