01
September 2001
Saturday · 11:00 am

Dietrich Fischer-Dieskau and Gert Westphal

Reading

Dietrich Fischer-Dieskau and Gert Westphal

Johann Wolfgang von Goethe and Carl Friedrich Zelter:

A dialogue from letters

»Schwarzenberg vibra musicalment. És indubtable que, pel seu capital musical, Schwarzenberg i Hoenems, els dos espais on se celebra anualment la Schubertiade, són ciutats musicals.«

Sonograma Magazine, Spain