20
June 2002
Thursday · 04:00 pm

Juliane Banse Soprano
Helmut Deutsch Piano

Lieder recital

Juliane Banse Soprano
Helmut Deutsch Piano

FRANZ SCHUBERT (1797–1828)

 

Dem Unendlichen (Klopstock), D 291

Der gute Hirt (Uz), D 449

Todesmusik (Schober), D 758

Verklärung (Pope), D 59

Im Abendrot (Lappe), D 799

Viola (Schober), D 786

 

– Intermission –

 

Rastlose Liebe (Goethe), D 138

Nähe des Geliebten (Goethe), D 162

Die Liebe hat gelogen (Platen), D 751

Du liebst mich nicht (Platen), D 756

 

Lieder on poems by Johann Mayrhofer

Sehnsucht, D 516

Abendstern, D 806

Wie Ulfru fischt, D 525

Atys, D 585

Memnon, D 541

Freiwilliges Versinken, D 700

Auflösung, D 807

 

Encores:

Der Musensohn (Goethe), D 764

Seligkeit (Hölty), D 433

Die Forelle (Schubart), D 550

Artists

»The most appealing chamber music festival in Europe.«

Financial Times