16
June 1980
Monday · 08:00 pm

Robert Holl Bass-baritone
Konrad Richter Piano

Rittersaal im Palast
Hohenems
Lieder recital

Robert Holl Bass-baritone
Konrad Richter Piano

FRANZ SCHUBERT (1797–1828)

Hymne I (Novalis), D 659

Nachthymne (Novalis), D 687

 

Die Nacht (Ossian), D 534

Ossians Lied nach dem Falle Nathos' (Ossian), D 278

Der Tod Oskars (Ossian), D 375

 

– Intermission –

 

Pilgerweise (Schober), D 789

Todesmusik (Schober), D 758

Im Freien (Seidl), D 880

An den Mond in einer Herbstnacht (Schreiber), D 614

 

Fragment aus dem Aeschylus (Mayrhofer), D 450

Nachtstück (Mayrhofer), D 672

Der zürnenden Diana (Mayrhofer), D 707

Artists

Bass-baritone
»'Unter allen musikalischen Festivals der Welt ist die Schubertiade Hohenems vielleicht das reinste und annährend vollkommenste.' Der Satz Bernard Levins gilt noch heute.«

Südwestpresse, Germany